• vertical landscapes architecture

Vertical Landscapes Architecture, Rotterdam

Het centrum van Rotterdam heeft slechts 35.ooo inwoners. Veel minder dan steden van vergelijkbare omvang. Voor een levendig stadscentrum zijn meer inwoners van belang. Een groter aantal bewoners zorgt voor meer draagvlak voor grootstedelijke voorzieningen en komt de sociale veiligheid van het centrum ten goede. ‘Vertical Landscapes Architecture’, verdichting door duurzaam bouwen in hoge dichtheid zonder verlies aan leefklimaat, vraagt om nader onderzoek als oplossingsrichting.

Een van de laatste grotere locaties voor verticale verdichting ligt niet ver de plek waar voor WWII het stadscentrum van Rotterdam lag, vlakbij het huidige Hofplein. NXTlandscapes onderzoekt of het mogelijk is op deze locatie in hoge dichtheid een wervend woonmilieu te realiseren dat een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de verdichting van het stadscentrum.

‘Vertical Landscapes Architecture’ zorgt voor licht, lucht en buitenruimte op allerlei niveau’s. Het dak van het oude Hofpleinstation wordt een publieke ruimte die ‘s-winters transformeert in een wintertuin. Alle zichtlijnen van buiten de stad convergeren op deze nieuwe landmark locatie, zoals ze dat in het verleden ook deden.

projecttype: stedenbouwkundige verkenning

opdrachtgever: eigen initiatief i.s.m. officeban

 

*/?>