Mariëndaal, Oosterbeek

Vanuit een programma gericht op zorg, wellness en wonen  is onderzocht welke mogelijkheden zouden kunnen ontstaan na sloop van de bestaande laboratorium- en bedrijfsgebouwen op het landgoed Mariëndaal bij Oosterbeek als onderdeel van een ingrijpende transformatie van werk- naar woonlandschap.

Door middel van een ontwerpende verkenning is het terrein afgetast, op relevante aspecten als ontsluiting, parkeren, onderscheid tussen privé en openbaar, beplantingen, hoogteverschillen, zichtlijnen en bouwvolumes, maar ook op versterking van ecologische en cultuurhistorische waarden.

Hierdoor werd het mogelijk kansen en bedreigingen voor programma, exploitatie en ruimtelijke kwaliteit tijdig in het vizier te krijgen en tastbaar te maken.

project type: verkennende ontwerpstudie
opdrachtgever: C&I Holland BV

*/?>