Nieuwe Penitentiaire Inrichting Veenhuizen, Noordenveld

Als beoogd werelderfgoed moet Veenhuizen niet alleen zijn verleden maar ook zijn toekomst veilig stellen. Het behoud van de huidige deels verouderde Penitentiaire Inrichtingen in een nieuwe vorm is daarbij cruciaal. In samenwerking met de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld heeft NXTlandscapes een ruimtelijke verkenning opgesteld voor de bouw van een nieuwe Penitentiaire Inrichting Veenhuizen.

In Veenhuizen Revisited wordt geschetst hoe het bijzondere aanbod in Veenhuizen van ervaren gevangenispersoneel en beschikbare grondposities de voormalige kolonie van weldadigheid in een unieke positie plaatst om ook in de toekomst haar rol als gevangenisdorp met verve in te vullen. Nieuwe opvattingen over detentie, resocialisatie en re-integratie kunnen hier volop de ruimte krijgen en een levende bijdrage leveren aan het culturele gedachtegoed waaraan Veenhuizen zijn Unesco status wil ontlenen. In deze ruimtelijke verkenning wordt een eerste voorstel gedaan voor de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van een nieuwe Penitentiaire Inrichting in Veenhuizen.

projecttype: ruimtelijke verkenning, gebiedsontwikkeling, cultuurhistorie

opdrachtgever: provincie Drenthe

*/?>