• nieuwe entree veenhuizen

Kolonie in Beeld, Veenhuizen, Noordenveld

Het ontwerp van NXTlandscapes voor de landschappelijke inpassing van de Hoofdweg in Veenhuizen vormde de basis voor het project ‘Kolonie in Beeld’. Met een vernieuwd wegprofiel, een nieuw verlichtingsconcept en ruimtelijke accenten bij de ‘clusters’ – de aantakkingen van de wijken – is de langs de Kolonievaart gelegen N 919 inmiddels een vanzelfsprekend onderdeel geworden van het omringende historische landschap.

In een productieve samenwerking tussen de provincie Drenthe, waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en de gemeente Noordenveld is er tussen 2009 en 2012 voor ruim € 4,5 miljoen geïnvesteerd in nieuwe bruggen, hekwerken, verhardingen en verlichting. Ook zijn enkele historische schutsluizen gerestaureerd en is een ontbrekend deel van de Kolonievaart in oude glorie hersteld.

De nieuwe poortstenen bij de ‘poorten’ – de westelijke en oostelijke entrees van Veenhuizen – markeren de grenzen van de voormalige Kolonie van Weldadigheid. Het ontwerp van de stenen is gebaseerd op de karakteristieke gevelstenen van de historische bebouwing in Veenhuizen. Met de plaatsing van de poortstenen is het project ‘Kolonie in Beeld’ formeel bekroond en afgesloten, en is een volgende stap gezet naar de beoogde toekenning van de Unesco Werelderfgoed status voor Veenhuizen.

landschappelijke inpassing Hoofdweg, Veenhuizen

projecttype: visie, cultuurhistorie, watermanagement, inrichtingsplan, verlichtingsplan, detailontwerp

opdrachtgever: gemeente Noordenveld/provincie Drenthe

*/?>