• metropool forum 2013

‘Rondje Rotterdam’ alternatief voor de A13-A16 verbinding, Rotterdam

In ‘rondje Rotterdam’, voorziet NXTlandscapes het burgerinitiatief ‘Portway’ van ir. Willem bos voor de nieuwe A13-A16 verbinding langs de noordrand van Rotterdam van een breder afwegingskader. De beleving van de stad lijkt het ondergeschoven kindje te worden bij de bestrijding van het fileleed op de verkeersknopen. ‘rondje Rotterdam’ stelt vragen bij de vanzelfsprekendheid om de verkeersproblemen van de stad op het hoogste niveau (de Ring) op te lossen. Wordt de kracht van het onderliggende verkeerssysteem van stadswegen niet onderschat? Worden rijkswegen niet teveel belast met lokaal verkeer, waardoor de zaak vastloopt? Kun je door de diverse verkeersstromen te ontvlechten een impuls geven aan een betere beleving van de stad? Is het mogelijk de doorstroming van het verkeer te verbeteren zonder de uitloopmogelijkheden vanuit de stad naar het buitengebied in te perken? (eigen initiatief i.s.m. VS-landschapsarchitectuur, gepresenteerd tijdens MetropoolForm 2013)

*/?>