• dijkpolder maassluis

Dijkpolder, Maassluis

Onder het ‘label’ Maassluise School heeft in het najaar van 2012 een groep van 40 ontwerpers op uitnodiging van Lely Vastgoed gezamenlijk gewerkt aan het formuleren van uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Dijkpolder in Vlaardingen als nieuwe woonwijk. Basis vormde het masterplan van Sjoerd Soeters waarin een groen, waterrijk en overwegend grondgebonden woonmilieu geschetst wordt.

Vanuit het thema kavelinrichting hield NXTlandscapes een pleidooi voor een wervend nieuw woonlandschap, als stevig fundament voor bijzondere architectuur. Door een grote keuze aan overgangen tussen privaat en collectief en interessante contrasten tussen hoog en droog versus waterrijk en laaggelegen, gloort hier straks een lonkend perspectief waarin woongenot en duurzaam stedelijk waterbeheer verrassend samenvallen.

In de visie van NXTlandscapes zou de Dijkpolder een geheel eigen identiteit kunnen ontlenen aan een inrichting die het als bergingsgebied voor overtollig regenwater uit hoger gelegen delen van Maassluis geschikt maakt voor wisselende waterstanden tijdens droge en natte periodes.

Maassluise School, Dijkpolder Maassluis

projecttype: stedenbouwkundige verkenning

opdrachtgever: Lely Vastgoed, Maassluis

*/?>