• bedrijvenpark Deltaweg
  • bedrijvenpark Deltaweg
  • bedrijvenpark Deltaweg
  • bedrijvenpark Deltaweg

Bedrijvenpark Deltaweg, Goes duurzaam en climateproof

Voortbouwend op de gebiedsvisie “Poelbos en bedrijventerrein Poel V” werkt Goes aan de nieuwe duurzame en climateproof bedrijvenlocatie Deltaweg.  Inmiddels heeft de gemeente het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Deltaweg fase 1” opgesteld.  NXTlandscapes heeft in samenspraak met de gemeente een beeldkwaliteitplan opgesteld. Ook voert het bureau supervisie over de kwalitatieve invulling van het stedenbouwkundig plan.

Met een ligging in de oksel van de A58 en de Deltaweg, net ten noordwesten van knooppunt De Poel, beschikt de nieuwste bedrijvenlocatie van Goes over een uitstekende bereikbaarheid. Met het oog op de toekomst moet het een groen en duurzaam bedrijvenpark worden. Een natuurinclusief ingerichte bedrijvenlocatie met speciale aandacht voor ecologie, waterberging en stedelijke koeling. De zorgvuldige landschappelijke inpassing versterkt straks de verbinding tussen stad en stedelijk uitloopgebied. Het oorspronkelijke poelenlandschap krijgt weer nieuw leven. Het Poelbos een verbeterde toegankelijkheid. Er komt een veilige fietsroute dwars door het gebied voor schoolgaande jeugd uit de omringende dorpen. De inrichting van de openbare ruimte en de bedrijfsgebouwen moet straks minimaal voldoen aan een 3 sterren BREEAM certificering.

Realisatie van Bedrijvenpark Deltaweg vindt plaats vanaf 2021. Verspreid over een drietal fasen en inspelend op het beschikbaar komen van gronden voor ontwikkeling en de vraag naar kavels. In totaal beslaat het bedrijventerrein een oppervlakte van ca. 33 ha.

projecttype: BKP / supervisie

opdrachtgever: gemeente Goes

 

*/?>