Riverstone, Rheden

Kun je in Nederland midden in de natuur van de IJssel uiterwaarden een nieuwe nederzetting bouwen? Is het mogelijk een ‘stedelijk’ ensemble met een ambitieus programma te situeren in het dynamische winterbed van een rivier?

Het masterplan voor RiverStone bij Rheden doet hiertoe een voorzet. Een hoogwatervrije terp met een verlaten steenfabriek wordt – als een vis in het water – getransformeerd in een klimaatsbestendig complex met ruimte voor meer dan 200 woningen – elk met een eigen private buitenruimte en uniek uitzicht – een autoluw maaiveld en een keur aan recreatieve en welzijnsvoorzieningen.

De beleving van het prachtige overgangslandschap tussen Veluwezoom en Rivierengebied en de prominente situering van RiverStone in deze context hebben vanaf de start een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het ontwerp. Het afzien van particuliere tuinen en het ondergronds onderbrengen van een aanzienlijk deel van het programma – waaronder een parkeergarage voor bewoners en bezoekers vormen hiervan de weerslag. Het ontwerp van RiverStone is gemaakt door Hans Ophuis, samen met de door hem in opdracht van de gemeente Rheden en Zevenaar opgestelde gebiedsvisies Groene Wig Velp Rheden en Koppenwaard, toen hij werkzaam was bij KC.

De voorgestelde bandbreedte aan klimaatsbestendige woningen (drijvend, op palen, deels op land/deels op palen, in een dijklichaam, op een terp) hebben de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) ertoe gebracht RiverStone als pilot waterwonen te adopteren.

projecttype: masterplan
opdrachtgever: RiverStone bv

*/?>