• momo in action: Ontwikkelingsplan Veenhuizen
  • ontwikkelingsplan veenhuizen
  • ontwikkelingsplan veenhuizen
  • ontwikkelingsplan veenhuizen
  • ontwikkelingsplan veenhuizen
  • ontwikkelingsplan veenhuizen
  • ontwikkelingsplan veenhuizen
  • ontwikkelingsplan veenhuizen
  • ontwikkelingsplan veenhuizen
  • ontwikkelingsplan veenhuizen

Ontwikkelingsplan Veenhuizen, Noordenveld

Samen met architect Wytze Patijn was Hans Ophuis verantwoordelijk voor het opstellen van het Ontwikkelingsplan Veenhuizen toen hij werkzaam was bij KC. In deze visie zijn het voormalige kolonielandschap van Veenhuizen en het Fochteloërveen bestempeld als onlosmakelijk cultuur- en natuurhistorisch monument.

Het Ontwikkelingsplan sluit aan bij de gedachte ‘behoud door ontwikkeling’ van de nota Belvedère. Op basis van de historische gelaagdheid van het gebied worden expliciet nieuwe ontwikkel mogelijkheden benoemd als aanvulling op het vrijkomen van historische panden door verkoop van het Rijk. Daarmee anticipeert het plan op mogelijke belemmeringen die de toekomst van dit bijzondere gebied op slot zouden kunnen zetten, en biedt het ruimte aan nieuwe initiatieven die voor een deel nog niet kunnen worden voorzien.

Inmiddels is het ontwikkelingsproces in stappen op gang gekomen. De komst van het Nationaal Gevangenis Museum en enkele succesvolle initiatieven op het gebied van onderwijs, zorg en recreatie vormen een verleidelijk fundament.

Veenhuizen is geplaatst op de shortlist van toekomstig Unesco Werelderfgoed. Het is de verwachting dat het gebied in 2021 deze status formeel wordt toegekend.

projecttype: gebiedsvisie

opdrachtgever: provincie Drenthe i.s.m. gemeente Noordenveld

*/?>