• Nieuwe Markt, Rotterdam

Nieuwe Markt, Rotterdam

Verscholen achter de nieuwbouw aan de Binnenrotte en Hoogstraat in Rotterdam ligt een ‘vergeten’ enclave uit de periode van de wederopbouw al jaren te wachten op de juiste impuls om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Met de komst van Erasmus University College wordt hiertoe een belangrijke stap genomen.

De kern van het gebied wordt gevormd door het historische ensemble van Oude Bibliotheek (het nieuwe onderkomen van Erasmus University College) en “Maagd van Holland” fontein. Uniek zijn de tweezijdige winkelpanden met 2 voorkanten.

In “Nieuwe Markt, een eerste verkenning naar toekomstige kwaliteiten” laten wij zien hoe dit gebied weer aansprekend gepositioneerd kan worden.

Door middel van een kleinschalige transformatie met renovatie, sloop en nieuwbouw, die gefaseerd plaats kan vinden, kan de eigen diverse en fijnkorrelige identiteit van het gebied behouden en uitgebouwd worden.

De toegankelijkheid wordt verbeterd door aansluiting van looproutes op bestaande winkelstraten, de ‘loop’ wordt hersteld door de continuïteit van de plint te herstellen en de buitenruimte wordt opgeknapt. Door omvorming van het middengebied tot langzaam verkeersgebied, een nieuwe circulatie voor het autoverkeer, de aanleg van een groen dakpark boven de parkeervoorziening in de Prinsenhof en uitnodigende architectuur op markante punten ontstaat een herkenbaar eilandje in de stad met nieuw leven en aantrekkingskracht.

 

zie ook: ‘interview Rotterdam TV’

project type: stedenbouwkundige verkenning

opdrachtgever: eigen initiatief i.s.m. D~B architecten

*/?>