Kethelweg, Vlaardingen

In opdracht van de gemeente Vlaardingen heeft NXTlandscapes in samenwerking met D~B architecten een richtlijnendocument opgesteld voor de transformatie van een drietal garageterreinen aan de Kethelweg in Vlaardingen. Met het vrijkomen van deze drie locaties ontstaan mogelijkheden om nieuwe woningen te realiseren en tegelijkertijd de ruimtelijke samenhang in de wijk te versterken.

Versterking van de historische dorpskern van Vlaardinger Ambacht en een logische aansluiting op de omringende kenmerkende bebouwing uit de jaren 30 en 40 met een accent op woningbouw vormden belangrijke uitgangspunten.

Met behulp van een proefverkaveling is inzichtelijk gemaakt hoe door middel van bijzondere bebouwingstypologien, gedeeltelijk hergebruik van bestaande gebouwen en ‘dorpse’ plinten de drie voormalige garageterreinen aan de Kethelweg op een vanzelfsprekende wijze getransformeerd en ingepast worden in hun context.

meer afbeeldingen >>

projecttype: richtlijnendocument, gebiedsontwikkeling, urban transformation, urban design 2013

opdrachtgever: gemeente Vlaardingen
<< terug

*/?>