Develbos, Zwijndrecht

Lange lanen met verre zichten en besloten slingerpaden wisselen elkaar af in het Develbos bij Zwijndrecht.

Waar ooit spruitjes werden geteeld is de watergang van de oude Devel weer in ere hersteld. Water is ook volop aanwezig in de vorm van een nieuw aangelegde plas direct ten zuiden van het rangeercomplex Kijfhoek.

Op langere termijn zal hier, vanwege de vruchtbare kleigrond en de overgangen tussen de voormalige oeverwallen en de lagere gelegen delen, een bos met bijzondere ecologische waarden ontstaan. Inmiddels fungeert het bos al als populair uitloopgebied voor wandelaars, vissers, hondenbezitters en ruiters.

in opdracht van Dienst Landelijk Gebied

*/?>