Bitumarin, Oppijnen

“Zien zonder gezien te worden” – op zoek naar het onzichtbare uitzicht – was het thema. Het aan de Waal bij Opijnen gelegen hoogwatervrije terrein Bitumarin van de voormalige Opijnensche Steenbakkerij vormde de locatie. De blik op de rivier, de uiterwaarden en de landinwaarts gelegen voormalige directeurswoning dicteerden het ruimtelijke schema.

Door afgraving van de terp ontstaat er plaats voor een aantal drijvende woningen. De oude fabrieksterp zelf biedt ruimte aan een complex van grondgebonden en gestapelde woningen. ‘Onzichtbare’ architectuur met groene gevels, deels door beplanting aan het oog onttrokken, afgewisseld met bakstenen fassades, verwijzend naar de oorsprong van de plek, in een setting die de ruimtelijke beleving van het landschap van binnen uit en van buiten af optimaal manipuleert. Het ultieme buitenwonen. Het gehele terrein wordt autoluw gemaakt door een verdiepte parkeergarage onder een houten vlonder. Als ‘icing on the cake’ een expressief apartementsgebouw aan de rivier dat de wisselende waterstanden van de Waal door de seizoenen heen op dramatische wijze trotseert.

project type: gebiedsontwikkeling, watermanagement, urban design, meervoudige opdracht
opdrachtgever: Heijmans/Maapron

*/?>