"Do we still need Parks?"

“Do we still need parks?”

“Do we still need Parks?”

Kunnen publieke parken nog wel tegemoet komen aan de huidige sociale behoeften binnen onze maatschappij ?

in “Parks” Green urban spaces in European cities,
CALLWEYBIRKHÄUSER,
Munich 2002
(© 1997, “TOPOS”, nr. 19)