• voorzieningenstrook holy-zuid

Voorzieningenstrook Holy-Zuid, Vlaardingen

De centrale groene voorzieningenstrook in Holy Zuid is toe aan een functioneel/ruimtelijke opwaardering. In een stedenbouwkundige studie laten wij zien hoe door herstructurering van de twee aanwezige winkelcentra, verkeerskundige aanpassingen, vernieuwing van de groenstructuur, uitbreiding van de waterberging en een betere uitstraling van bestaande en nieuwe bebouwing, het gebied weer nieuw leven ingeblazen krijgt.

Door bebouwing weer te richten op het openbare gebied, voldoende ruimte te bieden voor parkeren (deels op dak van nieuwe supermarkt), differentiatie en fasering te faciliteren, versnipperd groen te clusteren en het waterareaal te vergroten wordt de verblijfskwaliteit van de voorzieningenstrook vergroot en krijgt het gebied weer voldoende werfkracht om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

projecttype: stedenbouwkundige studie, i.s.m. D~B architecten

opdrachtgever: gemeente Vlaardingen

*/?>