Nieuw Hemelzicht, Deventer

Ten oosten van Deventer liggen op de voormalige woeste gronden ten noorden van de Holterweg enkele landgoederen in particulier bezit. De jacht vormde midden 19e eeuw de belangrijkste aanleiding voor massale bebossing van uitgestrekte heidevelden. Het is de bedoeling dat het ca. 40 ha grote jachtdomein Hemelzicht geleidelijk omgebouwd gaat worden tot een nieuwe buitenplaats Nieuw Hemelzicht met nieuwe natuur en versterking van bestaande ecologische kwaliteiten als belangrijkste troef.

NXTlandscapes is gevraagd deze transformatie te begeleiden vanuit ontwerp beeld en proces. Voorbereidende onderzoeken vinden momenteel plaats ten behoeve van een bestemmingsplanprocedure voor Nieuw Hemelzicht. Na vaststelling van de bestemmingsplan wijziging, is het mogelijk een start te maken met de uitvoering van de plannen.

projecttype: nieuw landgoed, ontwerp, proces

opdrachtgever: particulier in samenspraak met gemeente Deventer, provincie Overijssel, Het Oversticht

*/?>