Koppenwaard, Zevenaar

De Koppenwaard ligt langs de IJssel, direct ten noorden van Lathum, gemeente Zevenaar. Dit buitendijks gelegen gebied vormt samen met de groene wig tussen Velp en Rheden onderdeel van de open ruimte waarvoor Hans Ophuis toen hij werkzaam bij KC was twee samenhangende gebiedsvisies heeft opgesteld in samenspraak met de provincie Gelderland, de stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeenten Rheden en Zevenaar. Ruimte voor de Rivier was leidend principe voor het buitendijkse gedeelte.

In de gebiedsvisie voor de Koppenwaard wordt voorgesteld een nevengeul te graven met hergebruik van de vrijkomende grond ter ophoging en uitbreiding van de oeverwal direct naast het stroombed. Open lagere natte delen in natuurlijk agrarisch gebruik die ‘s-winters en in het voorjaar kunnen overstromen worden afgewisseld met hogere gronden met een begroeiing van ooibossen die vooral natuur en recreatief gebruik dienen.

Aan de overzijde van de rivier wordt op het terrein van een voormalige steenfabriek een voorstel uitgewerkt voor een klimaatbestendige buitendijkse nederzetting voor ca. 200 woningen.

projecttype: gebiedsvisie

opdrachtgever: gemeente Zevenaar

*/?>