pluktuin park essenburg

pluktuin Park Essenburg van start gegaan

Zaterdag 21 mei 2011 vond de aftrap plaats van de pluktuin Park Essenburg. Een initiatief van de Rotterdamse bewonersgroep “ProGroen”, gevormd door bewoners van de Essenburgsingel en omstreken.

Samen met enkele bewoners, lokaal bestuurder Johan Grijzen en filosoof Henk Oosterling namen wij deel aan de begeleidingscommissie die onder auspiciën van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR in het leven was geroepen.

Alterra, het kennisinstituut voor de groene ruimte, plaatst als onderzoeksproject de wens van ProGroen voor het ontwikkelen van het groene karakter van de miskende strook tussen het Nieuwe Westen en het Spoor in een breder kader en voorziet ProGroen van adviezen.

voor meer info: Pluktuin ProGroen

P1110281a