plätze schaffen

Plätze schaffen

“Plätze schaffen”

Plädoyer für kulturelle Vielfalt im öffentlichen Raum,
in Garten + Landschaft 8,
2005.

In de openbare ruimte komt alles samen. Daarbij brengen de uiteenlopende gebruikers allemaal hun eigen culturele bagage mee. En hebben ze allemaal hun eigen verwachtingen ten aanzien van het gebruik van die ruimte. Het is goed bij het ontwerpen van publieke ruimtes dit besef meer in te zetten. In dit artikel wordt een pleidooi gehouden voor het creëren van voldoende ruimte voor die verscheidenheid aan gebruik en gebruikers, zodat de publieke ruimte ook daadwerkelijk van betekenis kan zijn in een samenleving. Aan de hand van enkele referenties wordt dit idee nader toegelicht.