nominatie new harloheim

nominatie New Harloheim

Donderdag 13 oktober vond de feestelijke prijsuitreiking van de Ymere NAi Prijsvraag 2011 ‘New Harloheim’ plaats. Als één van de zeven genomineerde teams die hun ideeën in een tweede ronde mochten uitwerken was NXTlandscapes van de partij. Onder het motto ‘Hand in eigen Boezem’ werd door het opnieuw onthullen van de oorspronkelijke waterrijke identiteit van Haarlem Oost en het operationeel maken van de boezem als locale en regionale verbinding een antwoord gegeven op de behoefte aan een slim stedelijk watersysteem, “een geleidelijke aanpak met projecten waarvan het risico te overzien is” en een “een structuur waarbinnen improvisaties mogelijk zijn”.

We hopen dat onze nominatie New Harloheim een serieuze bijdrage levert aan de discussie over de toekomstige ontwikkeling van dit stadsdeel en de centrale rol die wij hierbij aan het watersysteem toedichten (2011)

A3 haalbaarheid 3