nieuwe entree veenhuizen

nieuwe entree Veenhuizen

Met het plaatsen van een zestal poortstenen naar ontwerp van NXTlandscapes aan de oost- en westzijde van Veenhuizen werd op 14 december het project ‘Kolonie in Beeld’ afgerond en de nieuwe entree Veenhuizen ingewijd.

In een productieve samenwerking tussen de provincie Drenthe, waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en de gemeente Noordenveld is er tussen 2009 en 2012 voor ruim € 4,5 miljoen geïnvesteerd in nieuwe bruggen, hekwerken, verhardingen en verlichting. Ook zijn enkele historische schutsluizen weer in oude glorie hersteld.

Het ontwerp van NXTlandscapes voor de landschappelijke inpassing van de Hoofdweg (N919), de hoofdontsluiting van de voormalige kolonie langs de Kolonievaart, vormde de basis voor het project (2012)

img_1233c