momo in action: Ontwikkelingsplan Veenhuizen

MOMO in action: Ontwikkelingsplan Veenhuizen

Het Gevangenismuseum in Veenhuizen was het podium voor het symposium ‘Modernisering Monumentenzorg’ (MOMO). Aan de hand van de ervaringen met het opstellen van het Integraal Ontwikkelingsplan Veenhuizen liet NXTlandscapes zien op welke wijze cultuurhistorie kan bijdragen aan gebiedsgerichte monumentenzorg en initiërende, dynamische structuurvisies: MOMO in action.

Vanuit de gedachte ‘zonder toekomst geen verleden’ biedt het Integraal Ontwikkelingsplan zowel ruimtelijk als programmatisch veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zonder afbreuk te doen aan de historische context van Veenhuizen als voormalig pauperparadijs en strafkolonie.

Door een grote bandbreedte aan geboden ontwikkellocaties en -mogelijkheden biedt het plan flexibiliteit ten aanzien van het moment van ontwikkeling en de vraag van ontwikkelende partijen.

veenhuizen 4 ontwikkelingsplan

Veenhuizen: zonder toekomst geen verleden