metropool forum 2013

Metropool Forum 2013

Tijdens het Metropool Forum 2013 van de vereniging Deltametropool heeft NXTlandscapes een blik geworpen op de betekenis van het burgerinitiatief. Aanleiding vormde ons voorstel ‘rondje Rotterdam’, een nadere uitwerking van het burgerinitiatief ‘Portway’ van ir. Willem Bos.

In ‘rondje Rotterdam’, voorziet NXTlandscapes dit burger-alternatief voor de nieuwe A13-A16 verbinding langs de noordrand van Rotterdam van een breder afwegingskader. De beleving van de stad lijkt het ondergeschoven kindje te worden bij de bestrijding van het fileleed op de verkeersknopen. ‘rondje Rotterdam’ stelt vragen bij de vanzelfsprekendheid om de verkeersproblemen van de stad op het hoogste niveau op te lossen. Wordt de kracht van het onderliggende verkeerssysteem van stadswegen niet onderschat? Worden rijkswegen niet teveel belast met lokaal verkeer, waardoor de zaak vastloopt? Heb je als burger hierin enige stem?

rondje Rotterdam, plaatje