genomineerde inzending van nxtlandscapes

genomineerde inzending van NXTlandscapes in NAi

Zaterdag 26 November werd in het NAi de tentoonstelling van de Ymere NAi Prijsvraag 2011 ‘New Harloheim’ geopend. Onder het motto ‘Hand in eigen Boezem’ is de genomineerde inzending van NXTlandscapes in het NAI tot 18 maart 2012 te zien op de bovenste verdieping.

Het stedelijk watersysteem en specifiek het boezemwater speelt een centrale rol in onze dynamische gebiedsvisie voor de lange termijn ontwikkeling van Haarlem Oost. “Allerlei verloren of afgeschreven locaties langs de vaart kunnen worden omgevormd tot kleine ‘New Harloheims’.

“Na de ‘Hit and Run’ ontwikkelstrategiën van de eeuwwisseling”  wordt nu ‘Slow development’ gepropageerd, gefaseerd uitgevoerd, uiteenlopend van schaal en complexiteit, om het ontwikkelingsproces op gang te brengen, gaande te houden en om duurzame kwaliteit te realiseren.

.

A3 haalbaarheid 2