gebiedsvisie poelbos poel v

Breed onthaal gebiedsvisie Poelbos Poel V

Midden in de economische crisis die een groot deel van de bouw heeft platgelegd, presenteerde NXTlandscapes de ‘gebiedsvisie Poelbos en bedrijventerrein Poel V’ in Goes. Deze visie laat zien hoe versterking van de recreatieve en ecologische betekenis van Poelbos Poel V en omgeving duurzaam samengaat met de vestiging van een nieuw bedrijventerrein. Onder meer door het oorspronkelijke poelenlandschap en agrarisch gebruik respectvol te integreren in het plan. Het pleidooi voor een groene uitstraling van het toekomstige bedrijventerrein vond breed onthaal.

Of de historische sprong over de Deltaweg ooit plaatsvindt is voor ons niet de vraag. Wanneer dat gebeurt is momenteel moeilijk te voorspellen. Vraag en aanbod van bedrijfslocaties zullen in eerste instantie in bestaande situaties weer in balans moeten komen. Onze visie biedt een solide framewerk waarmee de toekomst zonder aarzeling omarmd kan kan worden.

schapenberm Poel V