delfshaven outdoors

Delfshaven outdoors

Delfshaven outdoors: gratis surfen in alle parken en pleinen van Delfshaven! Dat was een van de suggesties in het betoog waarmee NXTlandscapes als buitenruimte deskundige de behandeling bij de commissie Buitenruimte en Economie van het solide nieuwe Beleidskader Buitenruimte Delfshaven 2011 – 2022 (dS+V, mei 2011) kracht bij mocht zetten. De notie om, los van de waan van de dag, te streven naar meer continu├»teit bij planvorming en meer tijd te nemen voor uitvoering, kon rekenen op een interessante gedachten wisseling. Is immers niet gewoon doen wat in het verschiet is gesteld de beste wijze om het draagvlak onder bewoners in de wijk op peil te houden?

defshaven093