Brooklyn Bridge Park, NYC

Nieuwe parken hebben vaak een lange aanloop periode. Zo ook met Brooklyn Bridge Park in New York City.

Met de komst van de container verviel vanaf  1983 de cargo activiteit op de pieren tussen de Brooklyn Bridge en Atlantic Avenue. De Port Authority van New York en New Jersey  (PA) wilde de waterkant verkopen voor commerciële ontwikkelingen. Een stevige discussie ontstond tussen voorstanders van deze plannen en burgergroeperingen die het gebied tot publiek park wilden transformeren. Met het oog op herstel van de relatie tussen de East River en de achterliggende woonwijken.

In het voorjaar van 1988 werkte ik samen met landschapsarchitect Terry Schnadelbach aan een studie die de transformatie van deze pieren in een publiek park in kaart moest brengen. We deden dit in opdracht van de Brooklyn Heights Association (BHA), een in 1910 opgerichte burgergroepering.  Onze werktitel was “Harbor Park”, a maritime and public use development on the Brooklyn piers. Ons team werkte hard aan het programma van eisen, een haalbaarheidsstudie en vanzelfsprekend de eerste ontwerpschetsen en visualisaties van het beoogde park. Het laatste onderdeel nam ik voor mijn rekening.

Het duurde tot 2000 voordat de Port Authority formeel instemde met de plannen. Zodat de gebiedsontwikkeling tot publiek toegankelijk park mogelijk werd.

In 2004 werd landschapsarchitect Michael Van Valkenburgh gevraagd om het ontwerp voor het nieuwe park nader uit te werken. In 2018 werd de laatste fase van de uitvoering van dit park afgerond. De naam “Harbor Park” was inmiddels omgedoopt in “Brooklyn Bridge Park”

Na al die jaren blijkt de tekening van “Harbor Park” die ik destijds gemaakt heb, de eerste visualisatie te zijn van deze fantastische ‘waterfront revitalization’.

esther-bubley-untitled-view-of-brooklyn-piers-and-manhattan-across-the-east-river-new-york-photographs-silver-print-zoom_683_500

© Esther Bubley, untitled view of Brooklyn piers and Manhattan across the East River, NY, 1946