10 minuten staren naar de einder om stil te staan bij 10 jaar ruimtelijke kwaliteit

De provincie Overijssel is koploper in haar ambitie om ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Door middel van het instrument Atelier Overijssel worden in een vroegtijdig stadium ontwerpplannen en -initiatieven voorzien van een interdisciplinair advies. Voordat alle bij de planvorming betrokken partijen in hun formele afweging een vinkje mogen zetten, worden ze al uitgedaagd mee te denken en suggesties te doen die het uiteindelijk ontwerp ten goede kunnen komen.

Dit jaar bestaat het Atelier 10 jaar. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het nieuwe landgoed Vledders in IJhorst, van het Overijssels Landschap, werd hierbij letterlijk stil gestaan door alle genodigden 10 minuten lang in alle rust hun blik op de horizon te laten richten. Kunstenaar Rob Sweere was de regisseur van dit event.

radiation-05-ijhorst-rob-sweere

Radiation 05 IJhorst, © Rob Sweere