10 jaar Atelier Overijssel

De provincie Overijssel is koploper in haar ambitie om ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Het instrument Atelier Overijssel voorziet in een vroegtijdig stadium ontwerpplannen en -initiatieven van een interdisciplinair advies. Voordat alle bij de planvorming betrokken partijen in hun formele afweging een vinkje mogen zetten, worden ze  uitgedaagd mee te denken en suggesties te doen. Dit komt het uiteindelijk ontwerp ten goede.

Inmiddels bestaat het Atelier 10 jaar. Een feestelijke bijeenkomst op het nieuwe landgoed Vledders in IJhorst, van het Overijssels Landschap, stond hierbij letterlijk stil.  Alle genodigden mochten 10 minuten lang in alle rust hun blik op de horizon richten. Kunstenaar Rob Sweere was de regisseur van dit event.

10 jaar Atelier Overijssel

Radiation 05 IJhorst, © Rob Sweere